VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodě. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Pokud cena objednaného zboží nepřesáhne 3000,- Kč včetně DPH, bude k ceně objednávky připočtena cena dopravy, pokud není uvedeno jinak.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni telefonicky popřípadě e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku můžete zrušit emailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby expedice zboží, popř. objednání zboží od našich dodavatelů. V ostatních případech je objednávka uzavřena v internetovém obchodě závazná a zákazník může od objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20 % z ceny objednávky.

V případě, že se neúměrně prodlouží termín dodání ze strany prodávajícího, je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto případě je zákazník povinen informovat obchodní oddělení e-mailem nebo telefonicky.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího může nastat v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, popř. nastala výrazná změna ceny objednaného zboží.

BALNÉ A POŠTOVNÉ

Doprava zboží je zajišťována Českou poštou, nebo je možno si daný výrobek vyzvednout na výdejním místě v Náchodě.

Česká pošta:

 • doručení do následujícího dne od podání zásilky
 • v případě nepřítomnosti zanechá pošta adresátovi oznámení o uložení zásilky
 • uloženou zásilku na poště je možno vyzvednout do 7 dnů od doručení oznámení
 • zboží bude zaplaceno na dobírku
 • cena za dopravu při objednávce nepřesahující 3000,- Kč s DPH je dle ceníku České pošty, pokud není uvedeno jinak

 

DODACÍ LHŮTA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je momentálně skladem, je expedováno do druhého pracovního dne. Zboží, které není skladem, je obvykle expedováno od 1 do 10 dnů od objednání a k zákazníkovi dopraveno z pravidla následující den od expedice. V případě, že potřebujete mít zboží doma co nejdříve (např. z důvodu odjezdu na dovolenou) kontaktujte nás telefonicky a ověřte dostupnost zboží. Nabídka jízdních kol je orientační a není v našich možnostech mít všechna kola skladem - i v tomto případě si můžete dostupnost ověřit telefonicky, nebo emailem...

Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání v internetovém obchodě. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@x-bike.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem nebo faxem prodávajícímu. Pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. do 14 dnů od převzetí zboží vrátit prodejci (vztahuje se pouze na soukromé osoby, neplatí při osobním odběru zboží v kamenném obchodě).

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:

 • doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým písemným vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu na který má být provedena úhrada za vrácené zboží. Nejlépe je nás kontaktovat předem. Formulář Reklamní / návratový list je ke stažení dole na úvodní straně v sekci Informace.
 • zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a s kopií dokladu o koupi (faktura k objednávce Vám přijde vždy po doručení emailem).
 • zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Vrácená částka bude vždy s cenou dopravy, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Potvrzení záruky a faktura

Fakturu - posíláme z pravidla emailem po doručení dopravcem - šetříme tím tak životní prostředí - ne každý tento doklad potřebuje v tištěné podobě a pro případnou reklamaci, či vrácení zboží fakturu vždy najdete ve svém emailu. Záruční listy dodáváme spolu se zbožím. Pokud Vám záruční list nebyl dodán, znamená to, že výrobce ke zboží záruční list neposkytl. V takovém případě se nemusíte ničeho obávat, k uplatnění reklamace u nás Vám stačí faktura.

Postup při reklamaci

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem na adrese info@x-bike.cz .

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Formulář Reklamní / návratový list je ke stažení dole na úvodní straně v sekci Informace.

Obratem po obdržení oznámení o závadách podle tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.). 

Náklady na dopravu do servisního střediska X-BIKE hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list, pokud byl spolu se zbožím dodán.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.

Ostatní ujednání

Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Osobní údaje nikdy nepředáme nikomu jinému.

Více informací o osobních údajích zde:

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1. Tomáš Sulzbacher (X-BIKE.cz), se sídlem Hvězdecká 335, Police nad Metují, 54954, IČO 66304407, zapsaný u Úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Náchod, (dále jen „Správce“) zpracovává v rámci webových stránek x-bike.cz ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • poštovní adresu
 • telefon (nepovinné)
 • historii objednávek

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: Tomáš Sulzbacher, Hvězdecká 335, Police nad Metují, 54954; e-mail: info@x-bike.cz; telefon: +420777833511.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb, k jejichž odběru jste projevil svůj zájem.

2.2. Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který jste se zpracováním udělil/a, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Takový souhlas musí být z Vaší strany dobrovolný, nepodmíněný a lze jej kdykoli odvolat za využití kontaktních údajů v bodu 1.2.

2.3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vašeho souhlasu uděleného se zpracováním, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, pokud k dalšímu zpracování neudělíte svůj souhlas.

3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje (jméno, adresu a případné telefonní číslo) však Správce může předat k zpracování objednávky přepravní službě, která se bude zabývat dodáním zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

3.2. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

4.1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

4.2. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

5. ANALYTICKÉ NÁSTROJE

5.1. Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb a našich online nabídek. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.

5.2. Při shromažďování těchto anonymních informací používáme také takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabídnout vám speciálně přizpůsobené nabídky. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Naše společnost za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost.

5.3. Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“), nezávislé společnosti provádějící měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Naše společnost používá tento typ informací, které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

5.4. Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu.

5.5. Společnost Google může také přenést tyto anonymizované informace třetím stranám, a to v případě, že je to vyžadováno zákonem nebo když tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřidruží vaši IP adresu k jiným datům uchovávaným ve společnosti Google. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Naše společnost za takové jednání nenese žádnou odpovědnost.